Гостување на претседателката на ХАЕ Македонија Наташа Јовановска Поповска и др. Весна Гривчева Пановска во АЛФА ТВ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *