Jun 27

Интервју со Наташа Анѓелеска – Со оптимизам низ искушенијата

Да се биде самохрана мајка на дете болно од ретко заболување не е ни малку лесна задача. Кога на ова ќе се до­ даде и фактот дека во земјава не постои со­ одветна терапија, зада­чата станува рамна на подвиг.

Пишува:Благородна Абрашева­-Ноциќ
Фото:Игор Тодоровски и приватна архива

Интервјуто можете да го прочитате тука: страна 1, страна 2.